Package: U-QFN4040-16 (Type C)

U QFN4040 16 Type C
NameU-QFN4040-16 (Type C)
Package File U-QFN4040-16-Type-C.pdf