Package: ITO220AB (Type E)

ITO220AB Type E
NameITO220AB (Type E)
Package File ITO220AB-Type-E.pdf